Tôm bạc 80/100 con (1kg)
5
195.000đ
175.000đ
10.3% giảm giá

Tôm bạc 80/100 con (1kg)

5
195.000đ
175.000đ
10.3% giảm giá
Thông số sản phẩm
umcHXSS8Ak
Nhập khẩu
Chat