Lõi thăn bò Ấn (1kg)
5
108
Đã bán
165.000đ
150.000đ
9.1% giảm giá

Lõi thăn bò Ấn (1kg)

5
108
Đã bán
165.000đ
150.000đ
9.1% giảm giá
Thông số sản phẩm
01030102
Ấn Độ
Chat